• Ziņas

Jūrmalas aizsardzības biedrības pārmetumiem par ielas pārdošanu nav pamata: pašvaldība turpinās zemesgabalu iznomāt

Ceturtdien, 16.aprīlī, kārtējā domes sēdē Jūrmalas pašvaldības deputāti atbalstīja nomas līguma slēgšanu uz pieciem gadiem par zemesgabala 3.līnija 2110 iznomāšanu kompleksa "Villa Marta" īpašniekam. Konkrētais zemesgabals, kas ir ielas posms Bulduros 478 kvadrātmetru platībā, tiek iznomāts jau kopš 1999.gada. Ar jauno līgumu tiks vairākkārt paaugstināta zemesgabala nomas maksa - iznomātājam gadā būs jāmaksā 1795,62 eiro, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Pašvaldība noraida jebkādas spekulācijas par ielas pārdošanu Jūrmalā. Arī turpmāk zemesgabals tiks iznomāts, kas faktiski ir vienīgais iespējamais risinājums, ņemot vērā pirms 16 gadiem pieņemto lēmumu par vienota arhitektoniska kompleksa "Villa Marta" projektēšanu atbilstoši pasaulslavenā Latvijas izcelsmes arhitekta Meinharda fon Gerkana skiču projektam.

"Jāsaprot, ka šīs nomas attiecības ir 1999.gada pieņemtā lēmuma sekas. Un pašvaldība ir darījusi visu iespējamo, lai par pilsētas zemes gabalu iegūtu vismaz adekvātu nomas maksu. Savukārt spekulācijām par ielas pārdošanu vispār nav seguma, jo iznomātā zeme ir tehniskās apbūves teritorija ar sarkanajām līnijām - gāzes, ūdensvada un elektrības komunikācijām, kas šobrīd nekādā veidā nevar tikt kādam pārdotas," uzsver Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis. "Pašvaldībai ir pienākums par savu mantu iegūt iespējami augstāko cenu. Ņemot vērā, ka zemesgabals tiek lietots kompleksa uzturēšanai, jaunajā līgumā nomas maksa aprēķināta no individuālo dzīvojamo māju apbūves kadastrālās vērtības 6% apmērā, nevis 1,5% apmērā no tehniskās apbūves teritorijas," norāda Truksnis.

Savukārt Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja Indra Dreika skaidro, ka līdz ar 1999.gada pašvaldības lēmumu šī teritorija tika neatgriezeniski izmainīta, uz ko 2000.gadā savā atzinumā norādījusi arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija: "ar tenisa halles būvniecību tiek noslēgta arhitekta Meinharda fon Gerkana projektētā villas teritorijas kompozīcija un 3.līnijas posms ir slēgts un faktiski kļūst par daļu no villas gruntsgabala, un ir jāatzīst, ka ar tiesiskajiem aktiem ir jau izdarītas neatgriezeniskas pārmaiņas divos pilsētas kvartālos. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija tobrīd rekomendēja ielas trasi iezīmēt ar arhitektoniskiem labiekārtojumiem, kā arī noraidīja Jūrmalas domes prasību izvedot gājēju celiņu gar tenisa halles austrumu fasādi.

Faktiski 3.līnija jau kopš 20.gadsimta vidus vairs nenodrošina piekļuvi jūrai, jo padomju laikos ielas galā tika izbūvēts kūrortārstniecības objekts, kas pārbūvēts gadsimtu mijā. Apkārtējie iedzīvotāji jau izsenis izmanto blakus esošās ielas - 2.un 4.līniju, kā arī 5.līniju, kas iziet no Bulduru dzelzceļu stacijas uz jūru. Jūrmalas pašvaldība nav saņēmusi nevienu iedzīvotāju sūdzību vai nevalstisko organizāciju priekšlikumus par 3.līnijas zemesgabala 2110 statusu.

Fakti un pieņemto lēmumu hronoloģija:

• 1999.gada 27.maijā Jūrmalas pilsētas dome pieņem lēmumu par kompleksa "Villa Marta" projektēšanu, kas ļauj projektēt kompleksu vairākos zemesgabalos: Bulduru prospektā 10, 12, 14, 16, 18 un Vidus prospektā 17 atbilstoši arhitekta Meinharda fon Gerkana un SIA "Vincents" projektu grupas izstrādātajam skiču projektam. Projektā paredzēta tenisa halles izbūve, parka izveidošana un esošās peldbaseina ēkas rekonstrukcija, lai veidotu vienotu arhitektonisku ansambli.

(Lēmums Nr.574. Domes priekšsēdētājs - L.Alksnis. Par šo lēmumu balsoja deputāti L.Alksnis, L.Frīdenberga, A.Griķis, A.Henkels, S.Stepanovs, A.Tampe, J.Tračums, A.Vētra, J.Visockis, pret I.Ančāns, bet atturējās A.Apsītis, A.Kukuvass).

• 1999.gada 21.jūlijā lēmums papildināts, atļaujot 3.līnijas posma no Bulduru prospekta līdz Vidus prospektam nomu, uzliekot par pienākumu izbūvēt kājinieku ceļu 20m no 3.līnijas uz Vienības prospekta pusi un "pieņemt zināšanai, ka projekta pasūtītājs ziedo Jūrmalas pilsētas labiekārtošanai Ls 120000". Noslēgts zemes nomas līgums uz 5 gadiem.

(Lēmums Nr.722. Domes priekšsēdētājs - L.Alksnis. Par šo lēmumu balsoja deputāti L.Alksnis, L.Aleksejevs, L.Frīdenberga, A.Tampe, J.Tračums, A.Vētra, J.Visockis, L.Začesta, pret I.Ančāns, atturējās A.Apsītis, A.Henkels, A.Kukuvass, S.Stepanovs).

• 2000.gada 13.decembrī saņemts LR Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums, ka ar tenisa halles būvniecību tiek noslēgta arhitekta Meinharda fon Gerkana projektētā villas teritorijas kompozīcija un 3.līnijas posms ir slēgts un faktiski kļūst par daļu no villas gruntsgabala, un ir jāatzīst, ka ar tiesiskajiem aktiem ir jau izdarītas neatgriezeniskas pārmaiņas divos pilsētas kvartālos". Inspekcija rekomendē "ielas trasi iezīmēt ar arhitektoniskiem labiekārtojumiem", kā arī "noraida Jūrmalas domes prasību izveidot gājēju celiņu gar tenisa halles austrumu fasādi’.

• 2004.gada 4.februārī Jūrmalas pilsētas dome lemj par 3.līnijas 2110 zemesgabala nomas līguma pagarināšanu. 2004.gada 6.aprīlī zemes nomas līgums pagarināts uz 10 gadiem - līdz 2014.gada 27.maijam.

(Lēmums Nr.59. Domes priekšsēdētājs - J.Hlevickis, deputāti - L.Alksnis, J.Griķis, A.Vētra, I.Dreija, A.Bašarins, I.Ančāns, M.Kreilis, R.Simsone, D.Ķezbere, D.Urbanovičs, par šo lēmumu balsoja deputāti 9 deputāti, pret 2 deputāti, atturējās -nav, A.Tampe izgājis).

• Zemesgabala 3.līnija 2110 kopējā platība ir 478 m2. Zemesgabala kadastrālā vērtība (ar lietošanas mērķi - iela) ir 272 EUR (0,57 EUR/m2), nomas maksa 1,5% gadā ir 4,08 EUR+PVN. Zemesgabala iespējamā kadastrālā vērtība (ar lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve) ir 29927 EUR (62,62 EUR/m2), nomas maksa 6% gadā ir 1795,62 EUR+PVN, par kuru, saskaņā ar deputātu lēmumu, tas tiks iznomāts uz nākamajiem pieciem gadiem.

• Meinhards fon Gerkans ir Latvijā dzimis pasaulslavens arhitekts. Ievērojamāko arhitekta darbu vidū ir Berlīnes centrālā stacija, Štutgartes lidosta, Hamburgas lidosta, Naņingas Starptautiskais Sanāksmju un Izstāžu Centrs Ķīnā, Lingangas Jaunā pilsēta netālu no Šanhajas, Ķīnas Nacionālais muzejs Pekinā un Berlīnes Brandenburgas Starptautiskā lidosta u.c. Arhitekts saņēmis ļoti daudz godalgu. Gerkana arhitektūra nes pasaulē arī Jūrmalas vārdu - apraksti par "Villa Marta" tiek publicēti daudzu valstu žurnālos, raisot interesi par pilsētu. Īpaši tas attiecas uz vācu tūristiem, jo Gerkans tiek pieskaitīts pie Vācijas arhitektiem. Vēl nesen Jūrmalas vārds plaši izskanēja Latvijas prezidentūras ietvaros organizētajā starptautiskajā konferencē "Kultūras mantojuma, mūsdienu arhitektūras un dizaina mijiedarbība", kur pats arhitekts Gerkans stāstīja par saviem objektiem Jūrmalā.

 

Autors: Ieva Aile

Foto: kasjauns.lv