Latvija arvien vairāk sāk līdzināties Ziemeļkorejas valstij

21. aprīlī Saeima bija apstiprinājusi pretrunīgi vērtētos Krimināllikuma grozījumus, kuri paredz arī sodu par neizpaužamu ziņu nelikumīgu nodošanu vai vākšanu nolūkā tās nodot ārvalstij vai ārvalsts organizācijai tieši vai ar citas personas starpniecību - šāds lēmums ir kārtējais Saeimas mēģinājums izsargāties no iedzīvotāju kritikas un informācijas nodošanas ārvalstīm par nekompetentu darbību Latvijas pārvaldē.

Add a comment

Drukāt