• Ziņas
  • Politika
  • Reizniece-Ozola neiegūst Eirogrupas prezidentes amatu; uzvar Portugāles ministrs

Finansiāli atbalstīs radošas personas

Lai veicinātu profesionālās mākslinieciskās un zinātniskās jaunrades attīstību, Saeima galīgajā lasījumā atbalstījusi Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likumu.

Kā iepriekš informēja Saeimas Preses dienestā, šis likums paredz finansiāli atbalstīt radošas personas – autorus vai izpildītājus, tostarp ar atbalsta maksājumiem laika posmā, kad šīs personas negūst ieņēmumus. Paredzēts finansiāli atbalstīt arī radošas personas pensijas vecumā, tai skaitā daļēji segt ārstniecības un komunālos maksājumus.

Kopumā atbalstu varētu saņemt 175 personas. Viena persona varēs saņemt atbalstu sešus mēnešus gadā minimālās algas apmērā. Jaunais likums attieksies uz profesionālo māksliniecisko jaunradi arhitektūras, dizaina, teātra, mūzikas, vizuālās mākslas, dejas, literatūras un kinematogrāfijas jomā, kā arī zinātnisko jaunradi attiecīgajās radošajās jomās.

Likums paredz arī dibināt profesionālu radošu organizāciju, kas varēs būt biedrība, kurā brīvprātīgi apvienojušās vismaz 50 fiziskas personas.

Kā organizācijas mērķi paredzēts noteikt veicināt konkrēto radošo jomu attīstību, sniegt atbalstu Latvijas garīgās un materiālās kultūras nostiprināšanai, kā arī sekmēt sabiedrības kultūras vajadzību apmierināšanu un šajā jomā nodarbināto personu radošo darbību un mākslas darbu izplatīšanu.

 

Šādas organizācijas varēs iegūt profesionālās radošās organizācijas statusu. To administrēs Kultūras ministrija (KM). Tā profesionālajai radošajai organizācijai varēs deleģēt likumā noteiktus ar valsts kultūrpolitiku saistītus uzdevumus. Organizācijas varēs veidot naudas fondus un izmaksāt saviem biedriem noteiktus pabalstus un stipendijas.

Par radošo personu likumā paredzēts noteikt autoru vai izpildītāju Autortiesību likuma izpratnē, ja persona ir profesionālas radošas organizācijas biedrs, kā arī rada vai ar savu izpildījumu interpretē mākslas darbus likumā noteiktās radošajās jomās.

Tāpat, lai pretendētu uz radošās personas statusu, autora darbiem vai izpildījumiem būs jābūt publiskotiem vismaz trīs gadu laikā pirms statusa iegūšanas, kā arī personai ar savu radošo vai zinātnisko darbību būs jāsniedz ieguldījums profesionālās mākslas un kultūras attīstībā.

Plānots, ka likums stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Vēstīts, ka Saeima trešdien sanākusi uz ārkārtas sēdi, lai galīgajā lasījumā lemtu par nākamā gada valsts budžeta likumprojektu, vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam un 28 likumprojektiem, kas saistīti ar valsts budžetu.

Drukāt