• Ziņas
  • Latvijas ceļi
  • Lauksaimnieki ir noskaņoti pret OCTA iegādi, ja auto netiek izmantots ceļu satiksmē

Latgales plānošanas reģionā mudina asfaltēt 48,9 kilometrus ceļu

Latgales plānošanas reģionā prioritāri būtu jāasfaltē seši ceļu posmi ar kopējo garumu 48,9 kilometri, secināts pētījumā "Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā".

Lai paātrinātu Indras pagasta iedzīvotāju nokļūšanu attīstības centrā – Krāslavā un tālāk Rīgas virzienā, pētnieki iesaka asfaltēt 3,7 kilometrus garo ceļa posmu V628 (Indra – Vaivodi), kas atrodas 31,5 kilometrus garajā maršrutā Indra – Krāslava. Noasfaltējot minēto ceļa posmu, maršrutu varēs veikt 29,3 minūtēs, savukārt dzīves kvalitāte ceļa posma asfaltēšanas gadījumā pēc pētnieku aplēsēm uzlabotos 1020 cilvēkiem Indras un Robežnieku pagastā.

Ņemot vērā iespējamo skolu reorganizāciju vai slēgšanu Robežniekos un Asūnē, pētnieki rosina noasfaltēt ceļu posmus V623 (Robežnieki – V606) un V606 (Asūne – Dagda), kuru kopējais garums ir 14,8 kilometri. Savienojums ar Dagdu, novada centru un tuvāko vidusskolu būs ļoti būtisks trīs apkārtējo pagastu iedzīvotājiem, kopumā dzīves kvalitāti uzlabojot 1395 iedzīvotājiem. Šis ceļa posms paātrinās arī nokļūšanu uz Rīgu un Rēzekni.

Tāpat saistībā ar minēto iespējamo skolu reorganizāciju vai slēgšanu, pētnieki mudina noasfaltēt arī 14,5 kilometrus garo ceļu posmu V626 (Robežnieki – Veceļi), kas atrodas maršrutā Robežnieki – Krāslava. Ceļa posma asfaltēšana šajā 32,7 kilometrus garajā maršrutā ļaus ietaupīt nepilnas piecas minūtes, savukārt dzīves kvalitāte uzlabosies 1140 iedzīvotājiem piecos pagastos. Pētnieki skaidroja, ka savienojums ar Krāslavu ir būtisks dažādu darījumu kārtošanai, kā arī tas pavērtu plašākas variācijas izglītības ieguvē. Šis ceļš tuvējo pagastu iedzīvotājiem arī paātrinātu Rīgas sasniegšanu.

Ņemot vērā skolas slēgšanu Izvaltā, pētījuma veicēji uzskata par nepieciešamu prioritāti apsvērt 8,9 kilometrus garo ceļu posmu V636 (Izvalta – Ūdrīši), kas ļaus par nepilnām četrām minūtēm paātrināt 12,9 kilometru garo maršrutu Izvalta – Krāslava. Dzīves kvalitāte pēc pētnieku aprēķiniem uzlabosies 1075 iedzīvotājiem Izvaltas, Ūdrīšu un Šķeltovas pagastā.

Visbeidzot pētnieki Latgales plānošanas reģionā pētnieki rosina asfaltēt septiņus kilometrus garo ceļu posmu V582 (Kruki – Silmalas), kas 15,6 kilometrus garo maršrutu Kruki - Malta veikt par aptuveni 2,5 minūtēm ātrāk, nekā to var izdarīt tagad. Dzīves kvalitāte uzlabotos 680 Silmalas iedzīvotājiem, turklāt Kruki iegūs asfaltēta ceļa savienojumu ar tuvāko centru - Maltu, kurā ir vidusskola un kvalitatīva sporta infrastruktūra, kā arī būs savienoti ar nozīmīgāko reģionālo centru – Rēzekni.

Kā ziņots, pētījumā "Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā" ieteiktie prioritāri asfaltējamais ceļu posmi būtiski uzlabos sasniedzamību aptuveni 28 600 iedzīvotāju.

Pētījuma autori kopumā piedāvā prioritāri asfaltēt 31 ceļu posmu 263 kilometru garumā, kas būtiski uzlabos sasniedzamību ap 28 600iedzīvotāju (vidēji 109 cilvēkiem vienā kilometrā).

Drukāt