• Ziņas
  • Ekonomika
  • Baltijas valstīs septembrī bijusi lielākā gada inflācija ES

Iemaksu apmērs 3. līmeņa pensiju plānos - rekordaugsts

Iedzīvotāju interese par pensijas uzkrājumu veidošanu pieaug - šā gada deviņos mēnešos veikto iemaksu apmērs privātajos pensiju plānos sasniedza jaunu vēsturisko maksimumu, informē Finanšu un kapitāla tirgus komisija.


Deviņu mēnešu laikā pensiju 3. līmeņa plānos tika iemaksāti 44,9 miljoni eiro, t.i. par 11,7% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Tai skaitā dalībnieku iemaksas pieauga par 14,1%, un darba devēju iemaksas par 3,6%.

Septembra beigās pensiju plānos uzkrātais kapitāls sasniedza 410 miljonus eiro, kopš gada sākuma pieaugot par 7,7%.

No pensiju plānu kapitāla deviņos mēnešos tika izmaksāti 22,9 miljoni eiro, kas ir līdzīgi kā iepriekšējā gada šādā periodā, tostarp 97% tika izmaksāti saistībā ar pensijas vecuma iestāšanos.

Vidējais pensiju plānu ienesīgums šā gada deviņos mēnešos bija 2,3%, un individuāliem plāniem tas bija robežās no -6,7% līdz +5,7%. Ienesīgums bija negatīvs tikai diviem pensiju plāniem, kuru ieguldījumu valūta ir ASV dolārs. Šo pensiju plānu darbības rezultātus ietekmēja ASV dolāra vērtības kritums pret eiro.

 

Septembra beigās nedaudz vairāk kā pusi no pensiju plānu portfeļa veidoja ieguldījumu fondu apliecības, no kurām 45% fokusējās uz ieguldījumiem fiksēta ienākuma instrumentos un 49% - uz ieguldījumiem akcijās vai akciju fondos. Otrs lielākais īpatsvars kopējā portfelī bija ieguldījumiem parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu (36%), no kuriem divas trešdaļas bija valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri. Noguldījumi un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm septembra beigās veidoja 11% no kopējiem ieguldījumiem.

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs kopš gada sākuma samazinājās par 8,2 miljoniem eiro, septembra beigās sasniedzot 100,8 miljonus eiro, un arī šo ieguldījumu īpatsvars kopējā portfelī samazinājās no 28,5% līdz 24,5%.

Kopējais privāto pensiju plāniem pievienojošos dalībnieku skaits deviņu mēnešu laikā pieauga par 8800 jeb par 3,2% un septembra beigās sasniedza 280 980, kas ir 28,5% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.

Latvijā ir izveidota triju līmeņu pensiju sistēma. Pirmā līmeņa pensijas maksā tagadējiem pensionāriem no budžetā iekasētajiem sociālajiem maksājumiem. Otrais jeb fondēto pensiju līmenis paredz, ka daļa no strādājošo sociālajām iemaksām tiek ieguldīta finanšu sektorā. Savukārt trešajā līmenī darbojas privātie pensiju fondi, kuros līdzekļus var iemaksāt brīvprātīgi.

Drukāt