Šķirojot atkritumus, var samazināt ikmēneša izdevumus par atkritumu izvešanu

Saeimas pieņemtie likuma grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (turpmāk tekstā – DRN) paredz likmju paaugstināšanu virknei objektu, tostarp sadzīves atkritumu apglabāšanai poligonos. No 2017.gada 1.janvāra likme par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu pieaugs divas reizes - un tā būs 25,00 eiro. Atkritumu radītājiem likmes pieaugums maksu par nešķirotu atkritumu apsaimniekošanu sadārdzinās par aptuveni 15 līdz 20%.

DRN likmes nav pārskatītas kopš 2010.gada, taču, paaugstinot nodokļa likmi, tiks veicināta dabas resursu efektīvāka izmantošana, jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešana, kā arī ierobežota vides piesārņošana, atbalstīta tautsaimniecības ilgtspējīga attīstība, kā arī finansiāli nodrošināti vides aizsardzības pasākumi.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir analizējusi DRN likmju efektivitāti vairākiem ar nodokli apliekamiem objektiem un secinājusi, ka atsevišķās pozīcijās nodokļa likmes ir vēl jāpaaugstina, lai veicinātu resursu pārdomātu izmantošanu.

Lai arī likmes paaugstināšana sadārdzinās maksu par nešķiroto atkritumu izvešanu, ietaupīt būs iespējams, šķirojot atkritumus.

AS «Latvijas Zaļais punkts» direktors Kaspars Zakulis uzsver: «Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar SKDS veica pētījumu par atkritumu šķirošanas paradumiem. Dati skaidri parādīja, ka situācija būtiski uzlabojas un arvien vairāk iedzīvotāju šķiro atkritumus vai vismaz ir gatavi to darīt. Tomēr mums kopā ar atbildīgajām institūcijām vēl ir jāstrādā, lai atkritumu šķirošana būtu gan pieejama, gan kļūtu par neatņemamu mūsu ikdienas sastāvdaļu. Eiropas Savienības regulas paredz, ka nākamo desmit gadu laikā ap 90% atkritumu jābūt sašķirotiem. Pašlaik Latvijā tiek sašķiroti tikai ap 18% atkritumu, tāpēc DRN likmes celšana no valsts puses ir ne tikai resursu pārdomātas izmantošanas veicināšana un attiecīgo rādītāju sasniegšana, bet arī kārtīgs pamudinājums mūsu sabiedrībai kļūt zaļākai un pievērst uzmanību apkārtējai videi. Turklāt – sašķirotie atkritumi ar nodokli netiks aplikti, tātad atkritumu šķirošana ir arī veids, kā ietaupīt ikmēneša izdevumus.»

Informāciju par atkritumu šķirošanas iespējām var noskaidrot pie sava atkritumu apsaimniekotāja vai namu pārvaldnieka.

Drukāt