Stabu 100 strādnieki apmāna mērnieku un kaimiņus!

Šodien GEO mērnieks bija atnācis un parādīja Stabu 100 strādniekiem, kur atrodas robeža starp īpašumiem Stabu 102 un Stabu 100. Tikko mērnieks aizbraucis, bezkaunīgie strādnieki ir pārbīdījuši mērnieka ieliktās robežzīmes apmēram par pusmetru uz svešu teritoriju un turpina darboties. Strādnieki krāpjas un neievēro likumu.