'Rail Baltica' vajadzībām atsavinās 123 īpašumus

Nekustamo īpašumu atsavināšanas process "Rail Baltica" izbūves vajadzībām Latvijā norit jau pāris gadus, un projekta Rail Baltica ieviesējs Latvijā – uzņēmums Eiropas Dzelzceļa līnijas sagatavojis atsavināšanai privātpersonām un pašvaldībai piederošus 123 īpašumus, portālu "Delfi" informēja uzņēmuma "Eiropas Dzelzceļa līnijas" komunikācijas vadītāja Rita Voronkova.

86 no atsavināmajiem īpašumiem atrodas "Rail Baltica" stacijas un tās saistītās infrastruktūras starptautiskajā lidostā "Rīgā" posmā (21,84 hektāri). Šajā posmā pabeigta arī zemes ierīcība. 37 īpašumi - Rīgas Centrālās stacijas projekta posmā (1,3 hektāri).

"Rīgas Centrālās stacijas projekta posmā ir mazāka skarto īpašumu platība, jo "Rail Baltica" līnija plānota esošā dzelzceļa nodalījuma joslā, bet tā ir ļoti komplicēta: atsavināšanu apgrūtina īpašumu atrašanās pilsētas vēsturiskajā centrā, tāpēc šeit ir īpaši sarežģīta zemes ierīcība. Savukārt lidostas "Rīga" projekta posmā īpašumu skārums gan kopējā skaita, gan platības ziņā ir lielāks, ņemot vērā, ka dzelzceļš un visa infrastruktūra – dzelzceļa līnija, nepieciešamie uzbērumi, estakāde, šai vietā tiek būvēta no jauna. Abos posmos tiek veikta arī komercdarbība. Šādos objektos taisnīgas atlīdzības noteikšana ir daudzpakāpju, jo skar īpašumu un komercdarbību. Piemēram, Rīgas starptautiskajai autoostai, daudzstāvu autostāvvietai "Titāniks", Latvijas gaisa satiksmei un arī starptautiskai lidostai "Rīga" piederošo īpašumu novērtēšanai jāpieaicina eksperti, lai veiktu pieteikto zaudējumu aplēses," norāda "Eiropas Dzelzceļa līnijas" Juridiskā departamenta direktore Kristīne Krūmiņa.

 
 

Nekustamo īpašumu atsavināšanas procesam nepieciešamie sagatavošanas darbi Latvijā tika uzsākti 2017. gadā. Atsavināšana notiek vienlaikus ar "Rail Baltica" trases un staciju projektēšanu. Šāds princips – projektēšana vienlaikus ar īpašumu atsavināšanu – ļauj iegūt precīzu nepieciešamo atsavināmo īpašumu apjomu. Ņemot vērā to, ka atsavināšanas process "Rail Baltica" projekta vajadzībām ir komplicēts, Eiropas Dzelzceļa līnijas arī iniciēja un piedalījās vairāku normatīvo aktu grozījumu izstrādē, norāda uzņēmums.

2018. gadā kā pirmo Latvijā sāka projektēt Rail Baltica staciju un tās saistīto infrastruktūru starptautiskajā lidostā "Rīga". Vienlaikus ar projektēšanu tika uzsākta nekustamo īpašumu atsavināšana posmā no Zolitūdes ielas Rīgā līdz Dzirnieku ielai Mārupē. Tam sekoja projektēšanas darbi Rīgas Centrālās stacijas projektā, un pašlaik notiek darbs arī ar šiem skartajiem īpašumiem - posmā no Lāčplēša ielas līdz Jelgavas ielai. Abos minētajos "Rail Baltica" staciju posmos notiek aktīvs atsavināšanas process, jo tie ir posmi, kuros 2021. gadā plānots uzsākt pirmos trases būvdarbus Latvijā.

 
 

2019. gadā kopuzņēmums "RB Rail" noslēdza līgumus par pamattrases projektēšanu. Eiropas Dzelzceļa līnijas uzsākušas atsavināšanai nepieciešamos sagatavošanās darbus šajos posmos: apzina skartos nekustamos īpašumus, īpašumu piederību, statusu.

Kopumā "Rail Baltica" trases plānošanas procesā ir identificēti 1623 īpašumi (no tiem 1179 – privāto un juridisko personu, 444 – valsts vai pašvaldības īpašumi), kurus skars trase. Esošajā finanšu plānošanas periodā atsavināšanai pieejamais finansējums ir 15,6 miljoni eiro, informē "Eiropas Dzelzceļa līnijas". Finansējums pamatā tiks izmantots atsavināmo īpašumu "Rail Baltica" Rīgas starptautiskās lidostas un Centrālās stacijas posmos, kā arī sagatavošanas darbiem nākamajiem atsavināšanas posmiem.

Katra īpašuma atsavināšanā piedalās nekustamā īpašuma īpašnieks. Jau 2017. gadā Eiropas Dzelzceļa līnijas izveidoja Atsavināšanas procesa Konsultatīvo centru "Rail Baltica" trases skartajiem īpašumiem, lai veiktu atsavināmo īpašumu īpašniekiem nepieciešamo skaidrojošo darbu.